การจัดการความรู้ (KM) เป็นกระบวนการจัดระเบียบ สร้าง ใช้ และแบ่งปันความรู้ร่วมกันภายในองค์กร การจัดการความรู้ที่ประสบความสำเร็จรวมถึงการรักษาข้อมูลไว้ในที่ที่เข้าถึงได้ง่าย การจัดการความรู้ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่แนวทางที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างแท้จริง       

full document